Kui töö peab ära tegema suur masin

Kui töö peab ära tegema suur masin siis on Balti Ehitus just see koht, kuhu pöörduda. Meie kaudu saab:

• ehitusseadmeid rentida
• ehitusseadmeid osta
• tellida masina koos juhiga.

Saame hakkama suure tellimusega, aga teeme hoolega ka väiketellijate töid. Jääte meiega kindlasti rahule, sest meil on: ajakohased ja hästi hooldatud masinad kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga masinajuhid, kes valdavad kõiki selles töös vajalikke töövõtteid korrektne teenindamine – teeme, mida lubame, ja seda õigeks ajaks ning korralikult mõistlikud hinnad.

Rendime:
• 13-26-tonniseid lintekskavaatoreid
• korvtõstukeid
• pinnaserulle
• tornkraanasid
• survepesureid.

Rajame:
• vundamendiauke
• tehisveekogusid ja tiike
• magistraal- ja kuivenduskraave

Teeme:
• pinnase planeerimistöid
• kaeve- ja hüdrovasaratöid
• vedusid kallurautoga
• aluspinnase ettevalmistust, kändude juurimist.