Lammutustööd

Balti Ehitusel on olemas kaasaegne tehnika, vilunud töötajad ning kogemused kõikvõimalike lammutustööde tegemiseks.

Teostame alljärgnevaid lammutustöid:

  • kortermajade lammutus
  • suvilate lammutus
  • talude lammutus
  • kõrvalhoonete lammutus
  • tööstushoonete lammutus (tehased, laod jms)
  • kõrghoonete lammutus
  • kivimajade lammutus
  • puitmajade lammutus
  • vaheseinte, põrandate, lagede ja korstende lammutus
  • lammutusprahi sorteerimine ja utiliseerimine

Vajadusel võtame enda peale ka kogu paberimajanduse: lammutusprojekti koostamine, lammutusloa saamine, kõikvõimalikud kooskõlastused, vajadusel veoluba, jäätmeload ja hilisemad aruanded.

Miks on oluline valida lammutustöödeks kogemustega tegijad?

Lammutustööde kõige töömahukam osa pole mitte hoone hunnikusse lükkamine, vaid materjalide nõuetekohane sorteerimine ja utiliseerimine. Ehitusjäätmeid ei tohi vedada ja töödelda isik, kellel puudub keskkonnaameti poolt väljastatud vastav luba.

Eraldi tuleb sorteerida puit, paber, must metall, värviline metall, mineraalsed jäätmed (kivid, tellised, krohv, betoon, kips, klaas), betoon, asfalt, kile, ohtlikud jäätmed (eterniit, tõrva­papp, saastunud pinnas jms).
Erilist tähelepanu, oskusi ja tehnikat nõuab lammutamine kesklinnas, kus toimetamiseks vähe ruumi; osaline lammutamine, kus on tähtis allesjäävat osa mitte kahjustada; ajalooliste hoonete lammutamine, kus teatud osad (näiteks fassaad) tuleb säilitada.

image
image