Puistematerjalide müük

Tellimuse või küsimuste korral helista (E-R): +372 5199 0022 või +372 5814 5821
Sõelutud muld / haljastusmuld

Mulla müük

mustmuld

Sõelutud muld on põllumuld, mis sobib hästi erinevateks aia- ja haljastustöödeks ning taimede kasvatamiseks. Sõelutud mulda võib kasutada ka aia tasandamiseks ja erinevate lohkude täitmiseks.

Loe edasi

Haljastusmuld on põllult kooritud ja seejärel sõelutud, nii et suure prügi (klaasikillud, kivid jm) sattumine mulda on välistatud. Haljastusmuld sobib koduaeda muru külvamiseks, kasvohoonesse, taimedele jne.

Täiteliiv, ehitusliiv / sõelutudliiv

Liiva müük

liiv

Liiva kasutatakse tasanduskihina sillutuskivide, asfaldi ja betooni all. Täiteliiva kasutatakse näiteks vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrasside täiteks ning haljastusel teede ja platside aluse täitematerjalina.

Loe edasi

Ehitusliiv on hea materjal erinevateks ehitusega seotud tegevusteks, sh tsemendi ja mördi valmistamiseks, betooni täiteks, teedeehituseks, sillutiste rajamiseks jpm.

Paekivi killustik, graniitkillustik

Killustiku müük

killustik

Killustiku kasutatakse aluspinnasena asfaldi tootmisel, kõnniteede, platside ja vundamentide ehitusel ning ehituses betoonisegude valmistamisel.

Loe edasi

Suurema fraktsiooniga killustikku kasutatakse kohtades, kus on suurem koormus; väiksemaid fraktsioone aga rohkem kodustes tingimustes, kus pole läbivajumise ohtu. Graniitkillustik on võrreldes tavalise paekivikillustikuga vastupidavam ega tekita tolmu, mistõttu kasutatakse seda eelkõige dekoratiivse elemendina ja erinevate platside ning teeradade rajamisel.

Munakivi, põllukivi, gabioon, truubikivi

Maakivide müük

maakivi

Maakivid on erinevat liiki kivid, mis on korjatud maapinnast (põllult, väljadelt, kuivadest jõesängidest, nõlvadelt), mitte ei pärine kaevandusest.

Loe edasi

Maakivi on tugev, hästi kättesaadav ja paljude kasutusvõimalustega materjal.

Maakivi kasutatakse fassaadide, suveköökide, kööginurkade, aedade, aiapostide, kaminate, tugimüüride, dekoratiivsete aiamüüride ja kiviktaimlate rajamiseks. Ümaramaid ja väiksemaid kive kasutatakse sillutuskivina (munakivitee).

Saada hinnapäring

    Vali puistematerjal*
    Vali kogus (tonnides)*